2021 YILI GENEL KALİTE HEDEFLERİ

  • Kalite güvence sisteminin geliştirilmesinin uygulanabilirliğinin sağlanması,
  • Zamanında sevkıyat miktarının % 95 oranında sağlanması,
  • Dizayn aşamasından  siparişin sevk edilmesine kadar olan sürecinin 2 aya indirilmesinin sağlanması,
  • Reklamasyon miktarının sıfıra indirilmesi,
  • Yeniden işlem ve ıskarta miktarının % 50 azaltılması,
  • Çalışanlara eğitim verilerek belirlenen kişisel hedeflere %90 oranında ulaşılmasının sağlanması
  • Kalite konusunun tüm personelce benimsenmesinin sağlanması,
  • Yıllık iş kazası sayısının sıfıra indirilmesi,
  • Müşteri Memnuniyet Anket Değerlendirmesini % 95’e çıkarılması,
  • Tedarikçi Değerlendirme Oranının %90’a çıkarılmasının sağlanması,